Hakkımızda

Hakkımızda

Biz Kimiz ?

 

IT'SA Marketing.com Sektöre yeni giren şirket ve ürünler için başarılı pazarlama stratejileri geliştirmek; mevcut ürün ve şirketler için ise sektörel trendleri takip ederek pazarlama aktivitelerinin etkin ve başarıyla sürdürebilmesi adına kapsamlı çalışmalar yapmak suretiyle sektöre değer katmak amacıyla 2012 yılında kurulmuştur. Sektör profesyonellerini ve akademisyenleri bir çatı altında toplayan bu oluşumun çalışmaları, bilimsel araştırmalara, grup çalışmalarına ve alanında uzman profesyonellerinin deneyimlerine dayanır.

 

Hizmetlerimiz nelerdir ?

 

Pazar analizleri yapmak ve piyasa potansiyelini tahmin etmek,

Endüstri analizi – mevcut durum ve gelecek görünüm raporları oluşturmak,

Pazar segmentleri, büyüklüğü ve büyüme potansiyeli analizleri yapmak,

Hedef pazar analizi yapmak,

Rekabet analizi yapmak,

Müşteri segmentasyon analizi yapmak,

Ürün bazında Pazar araştırmaları yapmak

Marka stratejileri geliştirmek ve uygulanması için gerekli planları oluşturmak,

Şirketin ürün portföyünü gözden geçirerek gelir potansiyelini maksimuma çekmek için koruma stratejileri geliştirmek.

Yeni ürünler için Piyasa/müşteri anketleri yapmak, odak grupları oluşturmak ve sonuçları analiz etmek.

Şirketlerin olumsuz olarak sektörel gelişmelerden etkilendiği durumlarda onları ayakta tutmak ya da büyütmek için stratejiler geliştirmek,

Bölümlendirme modelleri yaratmak,bu bölümlendirmeyi kullanarak pazarlama faaliyetlerinizin etkinliğini arttırmak,

Fiyatlandırma modellerini analiz etmek ve gözden geçirmek, gelir ve karlılığı artırmak için en uygun stratejileri seçmek,

Pazara giriş planları oluşturmak,

Yeni bir ürün ya da hizmetin pazara sunumunu başarılı bir şekilde sağlamak için doğru dağıtım kanalları kombinasyonunu belirlemek,

 

Tüm bunları nasıl yapıyoruz ?

 

Durumu ve ihtiyacınızı çok iyi analiz ederek,

Zorlukların farkında olarak ve projeksiyonumuzu bu yönde hazırlayarak,

İyi bir iletişim ve karşılıklı güven oluşturarak,

Bilgi gizliliğine yüksek önem vererek,

Uluslararası kabul görmüş metodları yakında takip edip, uygulayarak ,