Reklam Harcalamalarınızın Pazarlama Faaliyetlerinize Etkisi ve Raporlanması

Reklam Harcalamalarınızın Pazarlama Faaliyetlerinize Etkisi ve Raporlanması

BIG DATA ile Pazarlama Yönetimi

 

Pazarlama faaliyetlerinin en önemli halkalarından biri de tutundurmadır. Tutundurma pazarlama karmasının diğer halkalarıyla uyum içerisinde kurgulanması gereken faaliyetlerden oluşmaktadır. Tutundurma karmasının detaylarına baktığımızda Reklam, Satış-Promosyon, Halkla İlişkiler (PR) öne çıkmaktadır.

 

Reklam faaliyetleri , Yazılı basın, Görsel basın, radyo, internet, ambalaj, katalog, afiş,  reklam panoları, açık hava reklamları, sponsorluklar, Rehberler ve sergiler olarak örneklendirilebilir. Peki bu uygulamalar ne derece etkindir ? Tutundurma faaliyetleri için ayrılan bütçelerin karşılığında ciro artışı ya da marka bilinirliğine olan bir katkı sağlanamıyor ise bu maliyetlere katlanmak anlamlı tabiki anlamlı değildir. Bu noktada kritik ihtiyaç, tutundurma faaliyetlerinin etkilerinin izlenebilir hale getirilmesidir. Pazarlama faaliyetlerinin görselleştirilerek sonuçlarının raporlanması işletmelerin verimli tutundurma faaliyetleri yapmalarına ve maliyetlerini azaltmalarına olumlu etki edir. Aynı şekilde ölçümlenebilen her faaliyet aslında gelecek için atılmış bir yatırım olarak markaya için kazanımdır.

 

Alışılagelmiş şekilde pazarlama faaliyetlerini sürdürmek, basmakalıp kitapları okuyarak onları uygulamaya çalışmak, sonrasında ise çıktı kontrolü olmadan bu işlemleri tekrarlamak markaların gelişmesinin önündeki en büyük engeldir. Pazarlama danışmanlığı , Marka danışmanlığı ve Veri analizi bu yüzden ayrılmaz bir bütününün parçalarıdır.

 

Peki pazarlama yönetimindeki tutundurma faaliyetlerinin çıktılarının görselleştirilmesi işi nasıl kurgulanır ? Şüphesiz ilk adım “veri”’dir. Sonuçları gözlemleyebilmek için sağlıklı olarak verilerin toplanmasına ihtiyaç vardır. Bu verilerin betimsel analizleri geçmiş ile ilgili bilgi edinmeye yardımcı olarak, sonrasında yapılacak araştırmalar için güvenilir bir kaynaktır. Bu kaynak işletmenin cirosu, işlem sayısı ya da müşteri sayısı, markanın arama trendleri, İşletmenin satış adetleri , pazarlama tutundurma faaliyetlerinin yapıldığı saat dilimleri vb. verileri barındırmaktadır. İkinci adım ise bu verilerin analiz edilmesidir. Excell toolpack ya da benzer veri analizi programları ile veriler ile tutundurma faaliyetleri arasında veri analizleri yapılır. Son adımda ise bu çalışmalar görselleştirilerek işletmenin bir sonraki tutundurma faaliyetlerini kurgulamada kullanacağı bir örnek elde edilmiştir. Bknz. Tableau

 

Siz AVM ‘de işletmesi olan biri olarak her ay tanıtım panolarına 3.000 TL ödediğinizi fakat bunun karşılığında brüt karınızda sadece 500 TL ‘lik bir artış olduğunu gözlemleseniz bu faaliyeti devam ettirir misiniz ? Peki bu ölü yatırımınızı daha etkin olduğu test edilmiş tutundurma faaliyetlerine pazarlama faliyetlerinize katkı sağlamaya ne derseniz.

 

Data Analizleri ile Pazarlama Yönetiminize destek olmaya hazırız.

 

IT’SA Marketing Turkey

www.itsamarketing.com